تا بعدی


قیمت جدید مرسدس بنز سوپر 2018 در بازار تهران

224 بازدید
the_most_expensive
4
منتشر شده در 01 Sep 2018 / در

قیمت کامل فول کلاس مرسدس بنز همراه مشخصات خودرو سال 2018 سایت مرسدس بنز

A-Class Price specification
A 200 L4 / 1,332 cc / 163 hp HK$ 349,000 HK$ 5,137
A 250 L4 / 1,991 cc / 224 hp HK$ 419,000 HK$ 6,167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B-Class Price specification
B 200 L4 / 1,595 cc / 156 hp HK$ 329,000 HK$ 6,638
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Class Saloon Price specification
C 200 L4 / 1,497 cc / 184 hp HK$ 449,000 HK$ 7,357
C 300 L4 / 1,991 cc / 258 hp HK$ 609,000 HK$ 9,979
Mercedes-AMG C 43 4MATIC V6 / 2,996 cc / 390 hp HK$ 829,000 HK$ 13,583
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Class Estate Price specification
C 200 L4 / 1,497 cc / 184 hp HK$ 469,000 -
Mercedes-AMG C 43 4MATIC V6 / 2,996 cc / 390 hp HK$ 849,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Class Coupé Price specification
C 200 L4 / 1,497 cc / 184 hp HK$ 489,000
C 300 L4 / 1,991 cc / 258 hp HK$ 649,000
Mercedes-AMG C 43 4MATIC V6 / 2,996 cc / 390 hp HK$ 889,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Class Cabriolet Price specification
C 200 L4 / 1,497 cc / 184 hp HK$ 549,000 - > view details
C 300 L4 / 1,991 cc / 258 hp HK$ 709,000 - > view details
Mercedes-AMG C 43 4MATIC V6 / 2,996 cc / 390 hp HK$ 959,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Class Saloon Price specification
E 200 Avantgarde L4 / 1,991 cc / 184 hp HK$ 564,000 HK$ 8,771
E 200 Exclusive L4 / 1,991 cc / 184 hp HK$ 619,000 HK$ 9,627 > view details
E 250 L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 628,000 HK$ 9,767 > view details
E 300 Avantgarde L4 / 1,991 cc / 245 hp HK$ 715,000 HK$ 11,120 > view details
E 300 Exclusive L4 / 1,991 cc / 245 hp HK$ 795,000 HK$ 12,364 > view details
E 350 e (PLUG-IN HYBRID) L4 / 1,991 cc / 211+88* hp HK$ 778,000 - > view details
E 400 Exclusive V6 / 2,996 cc / 333 hp HK$ 949,000 HK$ 14,759 > view details
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ L6 / 2,999 cc / 435 hp HK$ 1,068,000 - > view details
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ V8 / 3,982 cc / 612 hp HK$ 1,898,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Class Estate Price specification
E 200 L4 / 1,991 cc / 184 hp HK$ 599,000 - > view details
E 250 L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 669,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Class Coupé Price specification
E 200 L4 / 1,991 cc / 184 hp HK$ 619,000 - > view details
E 300 L4 / 1,991 cc / 245 hp HK$ 749,000 - > view details
E 400 V6 / 2,996 cc / 333 hp HK$ 958,000 - > view details
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ L6 / 2,999 cc / 435 hp HK$ 1,128,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Class Cabriolet Price specification
E 200 L4 / 1,991 cc / 184 hp HK$ 699,000 - > view details
E 300 L4 / 1,991 cc / 245 hp HK$ 799,900 - > view details
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ L6 / 2,999 cc / 435 hp HK$ 1,218,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-Class Saloon Price specification
S 320 V6 / 2,996 cc / 272 hp HK$ 1,328,000 - > view details
S 500 L6 / 2,999 cc / 435 hp HK$ 1,818,000 - > view details
Mercedes-Maybach S 560 V8 / 3,982 cc / 469 hp HK$ 2,288,000 - > view details
Mercedes-Maybach S 650 V12 / 5,980 cc / 630 hp HK$ 3,498,000 - > view details
Mercedes-AMG S 63 V8 / 3,982 cc / 612 hp
HK$ 2,828,000 - > view details
Mercedes-AMG S 65 V12 / 5,980 cc / 630 hp
HK$ 3,998,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-Class Coupé Price specification
S 560 V8 / 3,982 cc / 469 hp HK$ 2,258,000 - > view details
Mercedes-AMG S 63 V8 / 3,982 cc / 612 hp HK$ 2,998,000 - > view details
Mercedes-AMG S 65 V12 / 5,980 cc / 630 hp HK$ 4,298,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-Class Cabriolet Price specification
S 560 V8 / 3,982 cc / 469 hp HK$ 2,558,000 - > view details
Mercedes-AMG S 63 V8 / 3,982 cc / 612 hp HK$ 3,248,000 - > view details
Mercedes-AMG S 65 V12 / 5,980 cc / 630 hp HK$ 4,498,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA Coupé Price specification
CLA 200 L4 / 1,595 cc / 156 hp HK$ 399,900 HK$ 6,775
Mercedes-AMG CLA 45 L4 / 1,991 cc / 381 hp HK$ 825,000 HK$ 13,976
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA Shooting Brake Price specification
CLA 200 L4 / 1,595 cc / 156 hp HK$ 415,000 - > view details
CLA 250 L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 479,000 - > view details
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC L4 / 1,991 cc / 381 hp HK$ 839,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLS Coupé Price specification
Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC L6 / 2,999 cc / 367 hp HK$ 899,000 HK$ 13,232 > view details
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ L6 / 2,999 cc / 435 hp HK$ 1,238,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G-Class Price specification
Mercedes-AMG G 63 V8 / 3,982 cc / 585 hp HK$ 2,568,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLA SUV Price specification
GLA 200 L4 / 1,595 cc / 156 hp HK$ 389,000 HK$ 6,590 > view details
GLA 250 L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 439,000 HK$ 7,437 > view details
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC L4 / 1,991 cc / 381 hp HK$ 816,000 HK$ 13,824 > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLC Price specification
GLC 250 L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 509,000 - > view details
GLC 250 Luxury L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 559,000 - > view details
GLC 300 L4 / 1,991 cc / 245 hp HK$ 599,900 - > view details
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC V6 / 2,996 cc / 367 hp HK$ 845,000 - > view details
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ V8 / 3,982 cc / 510 hp HK$ 1,458,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLC Coupé Price specification
GLC 250 L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 565,000 - > view details
GLC 300 AMG Edition L4 / 1,991 cc / 245 hp HK$ 688,000 - > view details
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC V6 / 2,996 cc / 367 hp HK$ 895,000 - > view details
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ V8 / 3,982 cc / 510 hp HK$ 1,518,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLE Coupé Price specification
GLE 400 V6 / 2,996 cc / 333 hp HK$ 922,000 HK$ 14,339 > view details
Mercedes-AMG GLE 43 Coupé V6 / 2,996 cc / 390 hp HK$ 1,099,000 HK$ 17,187 > view details
Mercedes-AMG GLE 63 Coupé V8 / 5,461 cc / 557 hp HK$ 1,699,000 HK$ 26,422 > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLE SUV Price specification
GLE 320 V6 / 2,996 cc / 272 hp HK$ 699,900 HK$ 12,246 > view details
GLE 400 V6 / 2,996 cc / 333 hp HK$ 815,800 HK$ 14,274 > view details
GLE 500 V8 / 4,663 cc / 455 hp HK$ 1,149,000 HK$ 20,103 > view details
Mercedes-AMG GLE 43 V6 / 2,996 cc / 390 hp HK$ 968,000 HK$ 16,936 > view deatils
Mercedes-AMG GLE 63 V8 / 5,461 cc / 557 hp HK$ 1,609,000 HK$ 28,151 > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLS Price specification
GLS 400 V6 / 2,996cc / 333hp HK$ 1,138,000 - > view details
GLS 500 V8 / 4,663cc / 455hp HK$ 1,488,000 - > view details
Mercedes-AMG GLS 63 V8 / 5,461cc / 585hp HK$ 2,005,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SL Price specification
SL 400 V6 / 2,996 cc / 367 hp HK$ 1,802,000
SL 500 V8 / 4,663 cc / 455 hp HK$ 2,073,000
Mercedes-AMG SL 63 V8 / 5,461 cc / 585 hp HK$ 2,414,000
Mercedes-AMG SL 65 V12 / 5,980 cc / 630 hp HK$ 4,003,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLC Price specification
SLC 200 L4 / 1,991 cc / 184 hp HK$ 559,000 - > view details
SLC 300 L4 / 1,991 cc / 245 hp HK$ 688,000 - > view details
Mercedes-AMG SLC 43 V6 / 2,996 cc / 367 hp HK$ 799,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V-Class Price specification
V260 Avantgarde Long, 7-seater L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 649,000 - > view details
V260 Avantgarde Extra Long, 7-seater L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 649,000 - > view details
V260 Exclusive Long, 7-seater L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 779,000 - > view details
V260 Exclusive Extra Long, 7-seater L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 779,000 - > view details
V260 AMG Exclusive Long, 7-seater L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 819,000 - > view details
V260 AMG Exclusive Extra Long, 7-seater L4 / 1,991 cc / 211 hp HK$ 819,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercedes-AMG GT Price specification
Mercedes-AMG GT V8 / 3,982 cc / 476 hp HK$ 2,158,000 - > view details
Mercedes-AMG GT S V8 / 3,982 cc / 522 hp HK$ 2,418,000 - > view details
Mercedes-AMG GT C V8 / 3,982 cc / 577 hp HK$ 2,688,000 - > view details
Price specification
Mercedes-AMG GT R V8 / 3,982 cc / 585 hp HK$ 2,888,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercedes-AMG GT Roadster Price specification
Mercedes-AMG GT V8 / 3,982 cc / 476 hp HK$ 2,288,000 - > view details
Mercedes-AMG GT C V8 / 3,982 cc / 557 hp HK$ 2,788,000 - > view details
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
smart
smart fortwo cabrio 52kW L3 / 999 cc / 71 hp HK$ 219,000 HK$ 3,650 > view details
smart forfour 66kW L3 / 898 cc / 90 hp HK$ 168,000 HK$ 3,166 > view details
smart forfour 80kW BRABUS L3 / 898 cc / 109 hp HK$ 288,000 HK$ 4,799 > view details
All prices are inclusive of First Registration Tax and Hong Kong standard specifications.

Notes:

[1] All prices and specifications are valid for Hong Kong only.

[2] Price for optional equipment is applicable only if specified within the new car contract.

[3] All prices are for reference only and are subject to final confirmation from our exclusive dealer Zung Fu Company Limited.

[4] Additional accessories to be fitted within 6 months from date of first registration are subject to tax.

* Horsepower generated by electric motor

*¹ Based on 10% down payment with 36-month Agility contract and subject to credit approval by Mercedes-Benz Financial. Terms & conditions apply.مرسدس-بنز، شرکت خودروسازی آلمانی است، که در زمینه طراحی و ساخت انواع خودرو، کامیون، اتوبوس و موتورهای درون‌سوز، همچنین ارائه خدمات مالی و نیز تعمیر خودرو فعالیت می‌نماید قیمت مرسدس بنز افزایش قیمت چشمگیری داشت 2020 سایت مرسدس بنز قيمت انواع خودروهاي هيونداي مرسدس بنز s500 مرسدس بنزقیمت ارز در بازار تهران S500 مشخصات فنی و ظاهری بنز کلاس اس گران قیمت c200 مرسدس بنز a180 پراید قیمت پژو قیمت مرسدس بنز a180 گران قیمت ترین قیمت جدید انواع خودروی پژو در بازار تهران آخرین قیمت کلت و کلاشینکف در بازار تهران قیمت مرسدس بنز کلاس a فیس لیفت قیمت بنز 2019 قیمت بنز a180 مرسدس بنز s500 قیمت بنز e200 مرسدس بنز ای ام جی جی تی قیمت بنز s600 میباخ ۶ کابریولت سایت بنز در ایران مرسدس بنز میباخ بهای انواع سکه در بازار قیمت خودرو بوگاتی ویرون قیمت دلار طلا در بازار مرسدس بنز S کلاس ۲۰۱۸ 4 نفره کارل بنز مرسدس بنز G63 AMG 6x6 ارتباط با شرکت مرسدس بنز بیمه شخص ثالث مرسدس بنز E200

بیشتر نشان بده
0 نظرات sort مرتب سازی بر اساس

تا بعدی