تا بعدی


خاطره انگیزترین آهنگ نوستالژی روزگار دهه 50 فجر

79 بازدید
Best_music
43
08 Feb 2019 /

http://emsho.com/videos/category/122
متن کامل
سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن و یاسمن آید
عطر بهاران کنون از وطن آید

جان ز تن رفتگان سوی تن آمد
رهبر محبوب خلق از سفر آمد

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید

بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شکر آید

بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شکر آید
...
هر چه مجاهد ز بندو حبس در آید
مهر فساد و ستم دگر به سر آید

چشم یزید زمان ز حلقه در آید
رهبر محبوب خلق از سفر آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید

بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شکر آید

بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شکر آید


صوت دیو چو فرشته درآید آهنگ بوی سرود انقلابی شاعر شعر بهمن متن شهریار سرودهای انقلابی آهنگ برو شورهای dahe fajr حماسی مناسبت دهه بروشور مسابقه پیروزی انقلاب امام شعر بهمن متن شهریار سرودهای انقلابی آهنگ برو شورهای dahe fajr حماسی ۲۲ مناسبت دهه ۲۲بهمن بروشور مسابقه پیروزی انقلاب امام چو بیرون نت بیرون رود روزگار تلخ نواهنگ انقلابی بهاران کنون رهبر محبوب انقلاب عطر بهاران دانلود سرود شعر کامل بوی گل سوسن و یاسمن آید دانلود آهنگ بی کلام بوی گل سوسن و یاسمن آید نت آهنگ بوی گل سوسن و یاسمن آید دانلود فایل صوتی سرود بوی گل و سوسن سرود انقلابی بوی گل سوسن اهنگ بی کلام بوی گل سوسن ویاسمن اید دیو چو بیرون رود فرشته درآید رهبر شعر دهه فجر بوی گل سوسن

بیشتر نشان بده
0 نظرات sort مرتب سازی بر اساس

تا بعدی